top of page

Lliga Kahoot

Els Kahoots dels divendres ​s'han convertit en una tradició a Stronghold TV i davant la quantitat de gent que acudeix a participar-hi hem decidit fer-ho tot un pél més épic (com no)  i fer una lliga Kahoot!

Los Kahoots de los viernes se han convertido en una tradición en Stronghold TV y delante de la cantidad de gente que acude a participar en ellos, hemos decidido hacerlo un poco más épico (cómo no) y ¡hacer una liga Kahoot!

Copia de BCNegra 2021 (22).png

Bases lliga

Bases Catala
 • Per participar en aquesta lliga, només caldrà participar en les sessions de Kahoot que aniran programades els divendres a la nit al canal de Twitch d’ALC StrongholdAquesta activitat serà anunciada per les xarxes socials de l’entitat.

 • Per a poder participar-hi caldrà: 

  • Fer servir el mateix pseudònim a totes les sessions de Kahoot, per anar acumulant els punts. Agrairíem que fos el mateix que el de Twitch, per poder contactar amb vosaltres. En cas de ser més d’una persona qui participa a l’activitat durant una mateixa visualització, cal avisar-ho a l’equip de moderació per tenir-ho en compte.

  • La participació no és obligatòria a totes les sessions, però us ajudarà a acumular punts. Sobre la puntuació parlarem més endavant.

  • La participació és oberta a tothom, però els premis només s’enviaran a l’estat espanyol (península, Ceuta, Melilla, Illes Balears i Illes Canàries).

 • Sobre l’activitat:

  • Es farà servir el servei Kahoot.it per participar i el codi de participació es publicarà durant el directe.

  • La temàtica del Kahoot anirà relacionada amb la nostra entitat i tota la subcultura propera (cinema, literatura...)

  • A cada jornada, es registraran els punts aconseguits per cada participant i es transformaran en punts de la Lliga Kahoot de la següent forma:

1a posició: 25 punts

2a posició: 18 punts

3a posició: 15 punts

4a posició: 10 punts

5a posició: 8 punts

6a posició: 6 punts

7a posició: 5 punts

8a posició: 3 punts

9a posició: 2 punts

10a posició: 1 punt

  • Cada divendres, a l’inici de la jornada es revisarà la qualificació i es mostrarà durant el directe. Si escau (i dona temps), s’actualitzarà durant el mateix al finalitzar la sessió de Kahoot.

  • Aquesta primera volta de la Lliga Kahoot d’ALC Stronghold finalitzarà el 23 de Mayo de 2021. Les tres participants amb millor qualificació obtindran un premi que s’anunciarà per les xarxes socials de l’entitat, més endavant.

  • Eventualment, poden haver Kahoots amb premis de patrocini que anunciarem prèviament a les xarxes socials d’ALC Stronghold. Aquestes edicions especials comptaran igualment per al còmput de punts de la Lliga Kahoot.

  • La organització pot penalitzar les actituds de les participants que atemptin contra el bon funcionament de l’activitat o incompleixin la normativa vigent de l’entitat o les normes de bon ús del xat de Twitch.

 • Per a qualsevol dubte, la podeu fer arribar mitjançant correu electrònic a: info@alcstronghold.com.​

unnamed.png

Bases liga

Bases liga
 • Para participar en esta liga, solo hará falta participar en las sesiones de Kahoot que irán programadas los viernes por la noche en el canal de Twitch d’ALC Stronghold. Esta actividad será anunciada por las redes sociales de la entidad.

 • Para poder participar en ella será necesario:  

  • Usar el mismo pseudónimo a todas las sesiones de Kahoot, para ir acumulando los puntos. Agradeceríamos que fuera el mismo que el de Twitch, para poder contactar con vosotros. En caso de ser más de una persona que participa a la actividad durante una misma visualización, será necesario avisarlo al equipo de moderación para tenerlo en cuenta.

  • La participación no es obligatoria a todas las sesiones, pero os ayudará a acumular puntos. 

  • La participación es abierta a todo el mundo, pero los premios solo se enviaran al estado español (península, Ceuta, Melilla, Illes Balears i Illes Canàries).

 • Sobre la actvidad:

  • Se usará el servicio Kahoot.it para participar y el código de participación se publicará durante el directo.

  • La temática del Kahoot irá relacionada con nuestra entidad y tota la subcultura cercana (cinema, literatura...)

  • En cada jornada, se registraran los puntos conseguidos por cada participante y se transformaran en puntos de la Lliga Kahoot de la siguiente forma:

1a posición: 25 puntos

2a posición: 18 puntos

3a posición: 15 puntos

4a posición: 10 puntos

5a posición: 8 puntos

6a posición: 6 puntos

7a posición: 5 puntos

8a posición: 3 puntos

9a posición: 2 puntos

10a posición: 1 punto

  • Cada viernes, al incio de la jornada se revisará la qualificación y se mostrará durante el directo. Si da tiempo, se actualizará durante el mismo, al finalizar la sesión de Kahoot. 

  • Esta primera vuelta de la Lliga Kahoot d’ALC Stronghold finalizará el 23 de Mayo de 2021. Las tres participantes con mejor qualificación obtendrán un premio que se anunciará per las redes sociales de la entidad más adelante.

  • Eventualmente, poden haber Kahoots con premios de patrocinio que anunciaremos previamente por redes sociales de ALC Stronghold. Estas ediciones especiales contaran igualmente para el cómputo de puntos de la Lliga Kahoot.

  • La organización puede penalizar las actitudes de las participantes que atenten contra el buen funcionamiento de la actividad o incumplan la normativa vigente de la entidad o las normas de buen uso del chat de Twitch.

 • Para cualquier duda, podéis contactar con el correo: info@alcstronghold.com.​

unnamed.png

Clasificaciones

Clasificaciones
Lliga Kahoot 7 de maig.jpg
Lliga Kahoot 7 de maig (part 2).jpg
Lliga Kahoot 7 de maig (part 3).jpg
bottom of page